conjupepdb_log

Zipper-Featured δ-Peptide Foldamers Driven by Donor-Acceptor Interaction. Design, Synthesis, and Characterization

Authors: Zhao, Xin; Jia, Mu-Xin; Jiang, Xi-Kui; Wu, Li-Zhu; Li, Zhan-Ting; Chen, Guang-Ju; Journal of Organic Chemistry; (2004); 10.1021/jo035149i

cpdart0217

Back