conjupepdb_log

Novel hyaluronic acid-methotrexate conjugates for osteoarthritis treatment

Authors: Homma, Akie; Sato, Haruhiko; Okamachi, Akira; Emura, Takashi; Ishizawa, Takenori; Kato, Tatsuya; Matsuura, Tetsu; Sato, Shigeo; Tamura, Tatsuya; Higuchi, Yoshinobu; Watanabe, Tomoyuki; Kitamura, Hidetomo; Asanuma, Kentaro; Yamazaki, Tadao; Ikemi, Masahisa; Kitagawa, Hironoshin; Morikawa, Tadashi; Ikeya, Hitoshi; Maeda, Kazuaki; Takahashi, Koichi; Nohmi, Kenji; Izutani, Noriyuki; Kanda, Makoto; Suzuki, Ryochi; Bioorganic & Medicinal Chemistry; (2009); 10.1016/j.bmc.2009.04.063

cpdart0148

Back